ازشما چه پنهون رهای من تا 6 ماهگی

  مو نداشت بخاطر همین هم بی شباهت

 به پسرها نبود اما کم کم چند تاری که

از موهاش دراومد این شکلی شد  قلب

 

/ 0 نظر / 13 بازدید